Algemene informatie
Voor informatie kunt U bellen naar een van onderstaande bestuursleden:

Rinus Damsteegt
voorzitter
0162 - 518931

Dick Bosman
secretaris
06 - 1131 2427

Rob de Vilder
penningmeester
076 - 5871417
Ter betaling van de contributie en de afwikkeling van andere geldzaken:
IBAN NL 60 RABO 0111958024 t.n.v. MBV Het Stormanker.
E-mail: info@mbvhetstormanker.nl
MBV                     Het Stormanker Breda