Wedstrijden
Clubwedstrijden
Het Stormanker organiseert elk jaar in het vaarseizoen (ongeveer van april tot september) 5 wedstrijden in clubverband.
In ons vaarwater wordt d.m.v. drijvende boeien een parcours uitgelegd met een aantal poortjes. De deelnemers varen dit parcours volgens een tevoren vastgestelde route. Daarbij mogen de boeien niet geraakt en de poortjes niet gemist worden op straffe van puntenaftrek. Er kunnen maximaal 150 punten worden behaald.
Elke wedstrijd bestaat uit 2 heats. De heat waarin het hoogste aantal punten wordt behaald, telt mee voor het clubkampioenschap.
In principe wordt de einduitslag bepaald door de beste resultaten van 3 wedstrijden.
Het kan echter voorkomen dat het weer spelbreker is en er bijvoorbeeld maar 2 wedstrijden gevaren kunnen worden.
Er wordt met door elektromotoren aangedreven modellen gevaren.
De 3 klassen:
- F2A > lengte tot 900 mm.
- F2B > 900.1 tot 1400 mm.
- F2C > 1400.1 tot 2500 mm.
Daarnaast bestaat de klasse zeilboten.
Tot enkele jaren geleden werden er ook recreatiewedstrijden gevaren. Dit waren open clubwedstrijden waaraan ook leden van andere verenigingen deelnamen. Deze wedstrijden telden mee voor het NK Recreatievaren van de ANSF (Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie).
Een vijftal clubs in Nederland organiseerden elk hun eigen recreatie-wedstrijd met een eigen vaarparcours waarmee de diversiteit werd gewaarborgd.
De eindstand werd bepaald door de beste 3 resultaten behaald in de open clubwedstrijden + het resultaat van de finale.
Helaas is deze vorm van wedstrijdvaren verdwenen door gebrek aan belangstelling bij de clubs onderling.
Recreatiewedstrijd
MBV                     Het Stormanker Breda